Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

“Pārgaujas novada jauniešu un sabiedrības medijpratības un digitālo prasmju veicināšana “Medijpratēja formula""

Projekts “Pārgaujas novada jauniešu un sabiedrības medijpratības un digitālo prasmju veicināšana “Medijpratēja formula”” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu, un, Īstenojot projektu, tā komanda vēlas vērst sabiedrības uzmanību medijpratības jautājumu nozīmei, veidojot vietējo kopienu atbildīgāku, labāk sagatavotāku un spējīgāku domāt kritiski, kā arī analizēt pieejamo informāciju un orientēties mediju pasaulē. 

Gluži kā izcili matemātiķi un zinātnieki kādreiz ir izveidojuši formulu, piemēram, gravitācijas spēka aprēķināšanai, Pārgaujas jaunieši projektā veido savu "Medijpratēja formulu". Tā būs formula, kas palīdzēs vietējai kopienai saprast kādas darbības jāveic un no kā sastāv īsts medijpratējs.

Pēc 5 notikušām darbnīcām, kurās to dalībnieki būs guvuši zināšanas par medijpratības komponentēm, piemēram, mūsdienu mediju vides specifiku, kritisko domāšanu, ietekmējošo komunikāciju, tiešsaistes vides un sociālo mediju darbību, datu drošību, vizuālo materiālu nozīmi komunikācijā u.c., tiks veidoti informatīvi materiāli, kurus paredzēts izplatīt vietējai kopienai, izglītības iestādēm, NVO un citām organizācijām, vēršot uzmanību tik aktuālajam medijpratības jautājumam.