Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Uzsākta zivsaimnieciskās stratēģijas izstrāde Alauksta, Ineša un Zobola ezeram

Uzsākta zivsaimnieciskās stratēģijas izstrāde Alauksta, Ineša un Zobola ezeram

Īstenojot projektu "Zivsaimnieciskās stratēģijas izstrāde Cēsu novada pašvaldības Alauksta, Ineša un Zobola ezeriem", Cēsu novada pašvaldība uzsākusi darbus pie zivsaimnieciskās stratēģijas izstrādes Alauksta, Ineša un Zobola ezeram.

Paredzams, ka stratēģija tiks izstrādāta līdz 2023.gada novembrim. Balstoties uz stratēģiju, tiks izstrādāti ezeru izmantošanas saistošie noteikumi, lai saglabātu tajos kvalitatīvu vidi, kā arī nodrošinātu racionālu ūdens un bioloģisko resursu izmantošanu un aizsardzību.

Ezeru zivsaimniecisko stratēģiju izstrādā SIA "Saldūdeņu risinājumi". 

No 10. līdz 14.jūlijam Alauksta un Ineša ezerā tiks veikta zinātniskā zveja un hidrobioloģiskā izpēte. Zobola izpēte plānota 21.-22.augustā.

Trešdien, 12.jūlijā, no plkst.11.00 līdz plkst.15.00 Gaismas ielā 6A, Vecpiebalgā ikviens interesents aicināts uz satikšanos ar pētniekiem, lai uzzinātu visu par ezeru ūdens kvalitāti, ezeros mītošajām zivju sugām un rastu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

Vienlaicīgi pasākumā piedalīsies biedrības "Gaujas ilgtspējības attīstības biedrība" biedri. Biedrība ir Cēsu novada pašvaldības ūdensobjektu apsaimniekotājs.

Alauksta, Ineša un Zobola ezera apkārtnes iedzīvotāji un citi interesenti aicināti iesaistīties ezeru zivsaimnieciskās stratēģijas izstrādē. Viedokļus un priekšlikumus aicinām sūtīt līdz 15.augustam uz e-pastu: saldudenu.risinajumi@gmail.com.

 

Datums: 2023. gada 6. jūlijs