Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Tiltu veidošana starp Latvijas un Norvēģijas demokrātijas festivāliem un pašvaldībām

Tiltu veidošana starp Latvijas un Norvēģijas demokrātijas festivāliem un pašvaldībām

Laikos, kad sabiedrībā novērojama polarizācija, sašķeltība, strīdi, krīzes un drošības apdraudējumi, sarunas un dialogs ir būtisks instruments situācijas stabilizēšanai un sabiedrības saliedēšanai gan valstiskā, gan globālā aspektā. Brīžos, kad demokrātija kļūst par pašsaprotamu lietu, mums visiem jāatceras, ka tā sevī ietver ne tikai tiesības, bet arī pienākumus. Tā mums jāveido kopīgiem spēkiem, veicot ieguldījumu demokrātijas stiprināšanā un izaugsmē. Kā savā grāmatā “Apsolītā zeme” raksta ASV bijušais prezidents Baraks Obama – “Demokrātija ir nevis dāvana no augšas vai guvuma sadalīšana starp interešu grupām, bet kaut kas tāds, kas nopelnīts visiem kopā strādājot.”

Lai stiprinātu demokrātijas un demokrātijas festivālu ideju, šogad uzsākām jaunu iniciatīvu “Tiltu veidošana starp Latvijas un Norvēģijas demokrātijas festivāliem un pašvaldībām”, kuras mērķis ir sekmēt ciešāku sadarbību starp Latviju un Norvēģiju, kā arī pieredzes apmaiņu starp Sarunu festivālu LAMPA un festivālu “Ārendālsuka”, Cēsu novada un Ārendāles pašvaldībām, padziļinot izpratni par aktuālajiem jautājumiem Eiropas, valsts, pašvaldības un festivālu līmeņos.

Projekts sācies ar 2022. gada 16. jūnijā organizēto attālināto tikšanos ar visiem projektā iesaistītajiem partneriem – kopīgi pārrunājām un apstiprinājām aktivitāšu plānu, kā arī projekta svarīgākos uzdevumus un jautājumus. Piemēram, demokrātijas festivāls kā starptautisks un eksportējams formāts demokrātijas stiprināšanai; sociālās uzticēšanās vairošana, veidojot demokrātisku dialogu gan festivāla, gan pašvaldības ievaros; mazpilsētu atpazīstamības veicināšana un “uzlikšana uz pasaules kartes” ar demokrātijas festivālu palīdzību. Pārrunājām arī praktiskus jautājumus, kā, piemēram, pašvaldību sadarbība ar vietējiem uzņēmumiem un iedzīvotājiem festivāla norises laikā, festivāla identitātes un popularitātes saglabāšana.

Iniciatīvas aktivitāšu rezultātā tiks veidota ilgtermiņa sadarbība un draudzība starp projekta partneriem, tādējādi ļaujot iniciatīvai dzīvot arī ārpus projekta norises laika.

Iniciatīvu finansē: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda Divpusējās sadarbības fonds. Piešķirtā finansējuma apjoms ir 56200 EUR.

Iniciatīvas īstenotājs: Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS – Sarunu festivāla LAMPA dibinātājs un līdzrīkotājs

Iniciatīvas partneri: Demokrātijas festivāls Ārendālsuka (Ārendāla, Norvēģija), Ārendālas pašvaldība, Cēsu novada pašvaldība.

Iniciatīvas īstenošanas laiks: 01.06.2022. – 31.12.2023.

 

Datums: 2022. gada 28. jūlijs