Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sniega tīrīšana 2022.-2023.gada ziemas sezonā Vecpiebalgas apvienībā

Vecpiebalgas pārvaldei ziemas sezonai ir spēkā esošais līgums, kas tika noslēgts 2021.gadā ar termiņu līdz 2024.gadam.
 
Vecpiebalgas un Inešu pagastiem pakalpojumu sniedz SIA "Serviss LB", Kaives pagastā zemnieku saimniecība "MB Tehnika", Dzērbenes pagastā SIA "Jaunbērziņi", savukārt Taurenes pagastā ZS "Uzvaras kalns". 
 
Atbildīgā persona pārvaldē, ar ko sazināties neskaidrību gadījumā:  
 
Dzērbenes pagastāAndris Laumanis, tālr.nr.:  22013985 
Inešu pagastā: Andris Lapiņš, tālr.nr.: 26106679;   
Kaives pagastā: Māris Bērziņš, tālr.nr.: 26591112; 
Taurenes pagastā: Agris Veipāns, tālr.nr.: 20232963;
Vecpiebalgas pagastā: Aldis Mālnieks, tālr. nr.:22016879.  
 
Privāto īpašumu saimniekiem atgādinām, ka par piemājās ceļu attīrīšanu no sniega jāvienojas ar pakalpojuma sniedzēju individuāli.
Datums: 2022. gada 7. decembris