Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Saimnieciskie darbi Vecpiebalgas apvienībā

Saimnieciskie darbi Vecpiebalgas apvienībā

Vecpiebalgas apvienības teritorijā norit ikdienas uzturēšanas darbi. Tiek veikta ceļu pārbaude pēc LVC kontroles un izmaksu aprēķināšana veicamajiem darbiem. Vecpiebalgā norit ceļa malu pļaušanas darbi. 

Inešos notiek atkārtota latvāņu pļaušana, veikta attīrīšanu iekārtu apkope un nosēddīķu attīrīšana. Norit ceļmalu pļaušanas darbi.

Taurenē tiek gatavoti materiāli Taurenes kanalizācijas remontam un Taurenes šķeldas novietnes fasādes apšūšanai. Paredzēts, ka kanalizācijas remontdarbi Līvānu ciematā tiks uzsākti augusta beigās. Darba gaitā plānots samainīt nolietotās kanalizācijas trubas posmā no bērnudārza. Drīzumā tiks uzsākts darbs pie šķeldas noliktavas fasādes ierīkošanas. Noliktavā tiek glabāta šķelda, ko izmanto apkures nodrošināšanai. Šobrīd šķeldas noliktava ir apšūta ar tentu, kas ir saplīsis.

Vecpiebalgas vidusskolā drīzumā noslēgsies sanmezgla pārbūve. Veikts kosmētiskais remonts, durvju nomaiņa, uzstādītas četras papildus izlietnes gaitenī blakus zēnu un meiteņu tualetēm, kā arī veikta novecojušās santehnikas nomaiņa.

No 28.08. līdz 30.08. Kaivē notiks dzeramā ūdens atdzelzošanas iekārtas maiņa. Līgums par veicamajiem darbiem noslēgts. Šobrīd esošā iekārta nespēj nodrošināt ūdens kvalitāti atbilstoši ūdens kvalitātes prasībām. 

Datums: 2023. gada 21. augusts