Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Projektu aktualitātes Vecpiebalgā

Projektu aktualitātes Vecpiebalgā

Bijušās šķeldas novietnes pārveidošana par traktortehnikas novietni

Šogad paredzēts pārveidot bijušās šķeldas novietni par traktortehnikas novietni Vecpiebalgā, Gaismas ielā 6a. Pašreiz tiek gādāti materiāli darbu veikšanai. Bijušās šķeldas novietnes konstrukciju papildinās ar kokmateriālu konstrukciju, ko paredzēts apdarīt ar skārdu. 

Kanalizācijas remonts Taurenē

Augusta otrajā pusē plānots uzsākt kanalizācijas remontdarbus Līvānu ciematā Taurenē. Paredzēts samainīt nolietotās kanalizācijas trubas posmā no bērnudārza. Aptuvenās remontdarbu izmaksas - 8700 EUR. 

Šķeldas noliktavas fasādes apšūšana ar skārdu Taurenē

Drīzumā tiks uzsākts darbs pie šķeldas noliktavas fasādes ierīkošanas Taurenē. Noliktavā tiek glabāta šķelda, ko izmanto apkures nodrošināšanai. Šobrīd šķeldas noliktava ir apšūta ar tentu, kas ir saplīsis.

Pašreiz ir sagādāti darbam nepieciešamie materiāli. Darba gaitā paredzēts izbūvēt konstrukciju, kas pēc tam tiks apdarīta ar skārdu. 

Ūdens atdzelžošanas sistēmas iekārtu maiņa Kaivē

Augusta beigās Kaivē notiks dzeramā ūdens atdzelzošanas iekārtas maiņa. Līgums par veicamajiem darbiem noslēgts. Šobrīd esošā iekārta nespēj nodrošināt ūdens kvalitāti atbilstoši ūdens kvalitātes prasībām. 

Noslēgusies ceļa projektēšana

Noslēgusies ceļa Zēniņi–Kūlas būvniecības projektēšana. Nākamgad paredzēts izsludināt iepirkumu ceļa būvniecībai. Būvniecības gaitā paredzēts atjaunot autoceļa segumu un šķērsprofilu, sakārtot ūdens atvadi, kā arī veikt divkāršo virsmas apstrādi.

Tiks izsludināts iepirkums par Otrā Lodes tilta projektēšana

Pēc Otrā Lodes tilta apsekošanas tika konstatēts, ka tilta upes balstiem nodrupis betons un radušās arī plaisas tilta konstrukcijā, kā rezultātā pērnā gada augustā satiksme pār tiltu tika slēgta. 

Šobrīd izstrādāta tehniskā specifikācija, lai varētu veikt tilta projektēšanas darbus. Iepirkums uz tilta projektēšanu tiks izsludināts augustā.

Labiekārtos Nēķena avota teritoriju Taurenē

Augusta otrajā pusē, septembra sākumā plānots uzsākt Nēķena avota teritorijas labiekārtošanu. Teritorijā paredzēts atjaunot gājēju taciņu, pakāpienus un tiltiņu. Tāpat tiks sakārtoti akmeņi, novākti bīstamie koki un labiekārtota teritorija ar pergolām un apstādījumiem.

 

Datums: 2023. gada 14. augusts