Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pētījums par tabakas izstrādājumu lietošanas paradumiem Latvijā

Pētījums par tabakas izstrādājumu lietošanas paradumiem Latvijā

SIA “AC Konsultācijas” sadarbībā ar SIA “Zaļā josta” veic pētījumu par tabakas izstrādājumu lietošanas paradumiem Latvijā. Aptaujas mērķis ir noskaidrot atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • kādi ir smēķētāju uzvedības paradumi, īpaši smēķējot publiskās vietās;
  • instrumenti, kas smēķētājus uzrunātu un liktu mainīt savus paradumus, lai mazinātu izsmēķu piegružojumu dažādās to lietošanas publiskās vietās, ko skar ES Direktīvas 2019/904 tvērums;
  • visvairāk piegružoto publisko vietu tipi aptaujāto skatījumā, katram izstrādājot ieteikumus uzvedības maiņai;
  • kuri ir tie gadījumi, kad izsmēķi nonāk dabā, un nevis atkritumu konteinerā, un kas tam ir pamatā.

Ja esat vismaz 18 gadus vecs (-a) un smēķējat jebkāda veida tabakas izstrādājumus (tradicionālās cigaretes, e-cigaretes u.c.), lūdzu, aizpildiet šo anketu – ŠEIT.

Jūsu atbildes ir anonīmas, aptaujas aizpildīšana aizņems 5-7 minūtes. Jūsu viedoklis mums ir ļoti svarīgs!

Aptauja ilgs līdz šā gada 28.februārim.

Pētījums tiek veikts Eiropas Savienības LIFE programmas līdzfinansētā projekta LIFE Waste To Resources IP “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” ietvaros. Projekts tiek īstenots kopā ar vadošo partneri Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un 20 citiem nozares sadarbības partneriem. LIFE Waste To Resources Integrētā projekta galvenais mērķis ir samazināt atkritumu daudzumu, ieviešot jaunus materiālu aprites pasākumus un samazinot ekonomikas ietekmi uz vidi un oglekļa pēdas nospiedumu, pilnībā īstenojot Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021. – 2028. gadam noteiktos pasākumus.

Datums: 2023. gada 14. februāris