Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par nekustamā īpašuma "Norkalni"-10, Vecpiebalgā elektronisko izsoli

Par nekustamā īpašuma "Norkalni"-10, Vecpiebalgā elektronisko izsoli

Cēsu novada pašvaldība elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu "Norkalni"-10, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā, kadastra Nr.4292 900 0168, kas sastāv no dzīvokļa 50.0 m2 platībā un  500/5462 domājamām daļām no dzīvojamās mājas "Norkalni" koplietošanas telpām un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4292 007 0320.

Nekustamā īpašuma sākumcena 3900 00 EUR, izsoles drošības nauda 390 00 EUR, solis 100 00 EUR. 

Izsoles sākums 2023.gada 15.decembrī plkst.13.00. Izsoles noslēgums 2024.gada 15.janvāra plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 15.12.2023. plkst.13.00 līdz 04.01.2024. plkst.23.59 https://izsoles.ta.gov.lv. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 04.01.2024. jāiemaksā drošības nauda EUR 390.00 izsoles noteikumos norādītajā kontā.

Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no brīža, kad tas noteiktajā kārtībā autorizēts dalībai izsolē, līdz brīdim, kad izsole ir noslēgusies. 

Informācija: www.vecpiebalga.lv, https://izsoles.ta.gov.lv, tālr.26115317.

Izsoles noteikumi
Inventerizācijas lieta
Objekta fotografijas

 

 

Datums: 2023. gada 14. decembris