Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par nekustamā īpašuma "Noras" elektronisko izsoli

Cēsu novada pašvaldība elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Noras”, Inešos, Inešu pagastā, Cēsu novadā, kadastra Nr. 42540020290, zemes vienības kadastra apzīmējums 42540020287, platība 2,0715 ha.

Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 3900.00, izsoles drošības nauda EUR 390.00, solis Eur 100.00.

Izsoles sākums 2022.gada 22.jūlijā plkst.13.00.Izsoles noslēgums 2022.gada 22.augustā plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 22.07.2022. plkst.13.00 līdz 11.08.2022. plkst. 23.59  https://izsoles.ta.gov.lv. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 11.08.2022. jāiemaksā drošības nauda EUR 390.00 izsoles noteikumos norādītajā kontā. Pirmpirkuma tiesības ir zemes nomniekam.

Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no brīža, kad tas noteiktajā kārtībā autorizēts dalībai izsolē, līdz brīdim, kad izsole ir noslēgusies.

Informācija www.vecpiebalga.lv, https://izsoles.ta.gov.lv, tālr. 26115317.

 

Datums: 2022. gada 20. jūlijs