Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par nekustamā īpašuma "Dārza Butlēri" elektronisko izsoli

Cēsu novada pašvaldība elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu "Dārza Butlēri", Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā, kadastra Nr.42920070364, zemes vienības kadastra apzīmējums 42920070363, platība 0,796 ha.

Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 1900.00, izsoles drošības nauda EUR 190.00, solis Eur 100.00. Izsoles sākums 2023.gada 10.februārī plkst.13.00. Izsoles noslēgums 2023.gada 13.martā plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 10.02.2023. plkst.13.00 līdz 02.03.2023. plkst.23.59 izsoles.ta.gov.lv. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 02.03.2023. jāiemaksā drošības nauda EUR 190.00 izsoles noteikumos norādītajā kontā.

Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no brīža, kad tas noteiktajā kārtībā autorizēts dalībai izsolē, līdz brīdim, kad izsole ir noslēgusies. 

Informācija: www.vecpiebalga.lvizsoles.ta.gov.lv, tālr.26115317.

Izsoles noteikumi
Kadastra izziņa

 

 

Datums: 2023. gada 8. februāris