Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par Cēsu novada pašvaldības iestādes "Kultūras pārvalde" vadītāju apstiprināta Lauma Makare

Par Cēsu novada pašvaldības iestādes "Kultūras pārvalde" vadītāju apstiprināta Lauma Makare

Cēsu novada domes sēdē, 11.augustā, par Cēsu novada pašvaldības iestādes "Kultūras pārvalde" vadītāju apstiprināta Lauma Makare.

Lai organizētu jaunās Cēsu novada pašvaldības iestādes "Kultūras pārvalde" darbības uzsākšanu un turpmāko iestādes darbību tika izsludināts atklāts konkurss uz iestādes vadītāja amatu. Pretendentu atlases un izvērtēšanas rezultātā tika pieņemts lēmums virzīt apstiprināšanai Laumas Makares kandidatūru vadītājas amatam.

Stājoties jaunajā amatā, L.Makare aicina uz sadarbību. Uz sadarbību gan starp deputātiem, gan pašvaldību, gan sabiedrību, uzsverot, ka kultūrā ir ļoti būtiski iesaistīt līdzcilvēkus un veicināt vēlmi līdzdarboties.

Lauma Makare ieguvusi bakalaura grādu somugru zināšanās, pašlaik turpina studēt Latvijas Kultūras koledžā par kultūras darba speciālistu. Laumai ir praktiska pieredze jautājumos par iestāžu reorganizāciju, zināšanas gan lietvedībā, gan budžeta pārraudzībā, amatiermākslas kustību koordinēšanā un dažādu projektu realizēšanā. 

Kā iepriekš ziņots, paredzēts, ka iestāde "Kultūras pārvalde" sāks darbu šī gada 1.septembrī.

Lai nodrošinātu vienotu kultūras pārvaldību, veicinātu kultūras pieejamību novada iedzīvotājiem un Cēsu novada pašvaldībā kopumā, Cēsu novada dome š.g. 24.marta domes sēdē apstiprināja lēmumu par reorganizāciju un vienotas kultūras pārvaldības jeb pašvaldības iestādes "Kultūras pārvalde" izveidi. 

Datums: 2022. gada 11. augusts