Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Noslēgušies divi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju projektu konkursi

Noslēgušies divi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju projektu konkursi
Noslēdzies Cēsu novada pašvaldības projektu konkurss daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, kā arī konkurss energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. 
 
Pēc komisijas vērtējuma pieņemts lēmums energoefektivitātes uzlabošanai pašvaldības līdzfinansējumu piešķirt visiem pieciem iesniegtajiem projektu pieteikumiem:
 • “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Zirņu ielā 9, Cēsīs”;
 • “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Ezera ielā 6, Cēsīs”;
 • “Energoefektivitātes pasākumu veikšana daudzīvokļu dzīvojamā mājā Ezera ielā 2, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā”;
 • “Siltummezgla izbūve daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Ielejas”, Stalbē, Stalbes pagastā, Cēsu novadā”;
 • “Dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšana Ata Kronvalda ielā 31B, Cēsīs, Cēsu novadā”.
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas konkursā tika saņemti septiņi pieteikumi, no kuriem viens pieteikums tika atsaukts. Pieņemts lēmums pašvaldības līdzfinansējums piešķirt sekojošiem projektu pieteikumiem:
 • “Mājas Lenču 48, Cēsīs iekšpagalma asfaltbetona seguma atjaunošanai un remontam”;
 • “Mājas Lenču 42, Cēsīs gājēju ietves un automašīnu stāvlaukuma atjaunošanai”;
 • “Mājas Vaives ielā 2A, Cēsīs brauktuves un stāvlaukuma pārbūvei”;
 • “Piebraucamā ceļa seguma un aku vāku remontam Nākotnes ielā 4, Rīdzenē, Vaives pag., Cēsu novadā”;
 • “Leona Paegles 8b, Cēsīs cietā ieseguma (bruģakmeņu) seguma atjaunošanai”;
 • Daudzīvokļu mājas “Āres” Bērzkrogs, Veselavas pag., Cēsu nov. piebraucamā ceļa virskārtas seguma atjaunošanai”.
Datums: 2023. gada 13. jūlijs