Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole nedzīvojamā ēkā Gaismas iela 4, Vecpiebalgā

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole nedzīvojamā ēkā Gaismas iela 4, Vecpiebalgā

2023.gada 22.decembra plkst.9.00 Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā, notiks nomas tiesību izsole telpai 9.5 m² platībā nedzīvojamā ēkā Gaismas iela 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā, ēkas kadastra apzīmējums 4292 007 0450 005.

Telpas lietošanas mērķis – skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšana.

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 9.50 EUR/mēnesī  (bez PVN), Izsoles solis – EUR 0,10. Nomas līguma termiņš 5 gadi.

Pieteikšanās izsolei līdz 2023.gada 22.decembra plkst.8.50.

Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas apvienības pārvaldē Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā vai elektroniski vecpiebalga@cesunovads.lv.

Informācija: tālr 26115317 (Daina Slaidiņa), daina.slaidina@cesunovads.lv.

Izsoles noteikumi
Papildu informācija
Pielikums līgumam
Iesniegums izsolei

 

Datums: 2023. gada 14. decembris