Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Lepojamies ar novada izglītības iestādēm!

Lepojamies ar novada izglītības iestādēm!

Katru gadu Ekoskolas programmai pievienojas jauni dalībnieki, kuri izrāda interesi par vides aizsardzību un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem un vēlmi darboties vides labā. Lai atzinīgi novērtētu izglītības iestāžu sniegumu vides izglītībā - gan integrējot vides aizsardzības aspektus mācību procesā, gan aktīvi veicot darbības vides labā, 13.septembrī notika Ekoskolu apbalvošanas pasākums. Šogad 14 Cēsu novada izglītības iestādes saņēma prestižo starptautisko “Zaļo karogu”, sertifikātu vai atzinības rakstu.

Zaļo karogu 2023./2024. mācību gadam saņēma:

 • Stalbes pamatskola;
 • Priekuļu vidusskola;
 • Pirmsskolas izglītības iestāde Mežmaliņa;
 • Liepas pamatskola;
 • Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde;
 • Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas pirmsskolas grupas Taurenē; (pirmsskolas izglītības iestāde);
 • Amatas pamatskola;
 • Līvu pirmsskolas izglītības iestāde;
 • Rāmuļu pamatskola;
 • Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola.

Latvijas Ekoskolu Sertifikāts 2023./2024. mācību gadam tika piešķirts:

 • Cēsu 1.pamatskolai;
 • Straupes pamatskolai;
 • Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumam.

Savukārt pateicību par dalību Ekoskolu programmā 2023./2024. mācību gadā saņēma Skujenes pamatskola.

“Amatas pamatskola Ekoskolu programmā darbojas no programmas pirmsākumiem. Mums ir svarīgi būt Ekoskolai, jo Zaļais karogs pie Amatas pamatskolas apliecina mūsu kolektīva atpazīstamību, domāšanas un darbības veidu. Starptautiskā sertifikāta – Zaļa karoga saņemšana ir apliecinājums un novērtējums tam, ka skolas kolektīvs strādā kā vienots veselums: skolēni – skolotāji – vecāki, arī lokālā kopiena, kopā realizējot izglītojošo procesu, kurā skolēni mācās darot! Skolēni mācās taupīt resursus, sadarbojas ar citām Ekoskolām Latvijā un pasaulē, apgūstot dažādas arī ikdienā noderīgas prasmes un piedaloties visdažādākajās aktivitātēs.” stāsta Amatas pamatskolas skolotāja Aija Pundure.

Ekoskolu programma ir viens no pasaulē visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem, un Latvijā tā ir visplašāk izplatītā ilgtspējīgu skolu programma. Programma apvieno aptuveni 185 izglītības iestādes, sākot no pirmsskolām līdz augstskolām. Globāli tā apvieno ap 48 700 izglītības iestādes 73 valstīs. "Zaļais karogs" ir atpazīstama starptautiska kvalitātes zīme, kas plīvo pie Ekoskolām visā pasaulē, bet Latvijas Ekoskolu sertifikāts ir valsts līmeņa apbalvojums.

Ekoskolu apbalvojums tiek piešķirts gadam, un katru reizi tas jānopelna ar jauniem sasniegumiem.

Foto: PHOTORED

Datums: 2023. gada 25. septembris