Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā Cēsu novada teritorijā organizēs biedrība "Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība"

 

Cēsu novada dome lēma pilnvarot biedrību “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” turpmākos piecus gadus (no 2022.gada līdz 2027.gadam) organizēt lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā Cēsu novada teritorijā. 

Biedrība veic licencētās makšķerēšanas noteikumu izstrādi, ieviešanu un kontroli Gaujas baseina upēs, lai sekmētu makšķerēšanas, kā tūrisma industrijas attīstību.

No licencētās makšķerēšanas iegūtos līdzekļus biedrība, atbilstoši MK noteikumiem un lašveidīgo zivju licencētās makšķerēšanas nolikumam, pārskaita Valsts budžeta “Zivju fondā”,  investē kontroles un uzraudzības pasākumiem, kā arī licencētās makšķerēšanas un organizatoru pienākumu izpildē.

Biedrība “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” līdzšinējā darbībā organizējusi lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā no 2020.gada līdz 2022.gadam. Pagājušajā periodā kopumā izsniegtas 7337 licences, padarot lašveidīgo zivju makšķerēšanu Gaujas baseinā par populāru un iecienītu atpūtas veidu makšķerniekiem un citiem dabas draugiem, pievēršot aizvien lielāku uzmanību īpaši aizsargājamām zivju sugām – lašiem un taimiņiem.   

Sadarbojoties ar vides zinātnisko institūtu “BIOR”, biedrība plāno izstrādāt jaunu makšķerēšanas nolikumu, iekļaujot tajā jaunas normas:

  • makšķerēšanu rudens pirmsnārsta periodā (no 15. septembra līdz 15.oktobrim) pēc principa “Ķer un atlaid”‘;
  • noteikt paturamo zivju minimālo un maksimālo izmēru;
  • no 1. janvāra līdz 30.aprīlim ļaut paturēt arī zivis ar nenogrieztu tauku spuru.

Jaunā nolikuma normas būs cieši atkarīgas no zinātniskā institūta sagatavotajām rekomendācijām.

 

Datums: 2022. gada 19. jūlijs