Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Labiekārtos sporta laukumu Taurenē

Lauku atbalsta dienests apstiprinājis Vecpiebalgas apvienības pārvaldes projekta pieteikumu aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras pilnveidei pirmsskolas bērniem un vietējo iedzīvotāju veselīga dzīvesveida iespēju nodrošināšanai Taurenē. Projektā paredzēts veikt labiekārtošanas darbus Taurenes pirmsskolas ēkas sporta laukuma teritorijā. Projektu plānots īstenots līdz 2024.gada 1.septembrim.

Projekta mērķis ir radīt pievilcīgu vidi pirmsskolas bērniem un vietējiem iedzīvotājiem, vienlaikus dažādojot sportiskās aktivitātes un kopīga laika pavadīšanas iespējas. Tāpat arī rosināt iedzīvotājus aktīvai atpūtai svaigā gaisā Taurenē esošajā Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas struktūrvienības teritorijā.  

Paredzēts, ka sporta laukuma teritorijā tiks uzstādīti dažādi brīvdabas atpūtas un vingrošanas elementi - kāpelēšanas komplekss, balansieris, piramīdas, zig-zag līdzsvara joslas un šķēršļu trases. Iekārtas varēs izmantot arī pirmsskolas vecuma bērni. Bērniem un ikvienam iedzīvotājam būs iespēja aktīvi un dažādi pavadīt brīvo laiku, uzlabot fiziskās prasmes, attīstīt veiklību un koordināciju. Sporta laukums arī turpmāk būs brīvi pieejams ikvienam interesentam.

Projekta izmaksas ir 19 739,20 EUR, no kurām publiskais finansējums ir 17 765,28 EUR, savukārt pašvaldības līdzfinansējums – 1 973,92 EUR.

 

Projektu “Aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras pilnveide pirmsskolas bērniem un vietējo iedzīvotāju veselīga dzīvesveida iespēju nodrošināšanai Taurenē” (Nr. 23-09-AL18-A019.2202-000010) īstenos Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvalde ar “Cēsu rajona lauku partnerības” atbalstu saskaņā ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020.gadam apakšpasākumu “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju”.

 


 

Datums: 2023. gada 18. decembris