Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ceļu tīrīšanas darbi turpinās

Ceļu tīrīšanas darbi turpinās

Vecpiebalgas apvienības pārvaldes pārziņā esošo ceļu tīrīšana sākta jau vakar pēcpusdienā, kad tika uzsākti tīrīšanas darbi Vecpiebalgas centrā. Naktī uzsākta pārējo ceļu tīrīšana un daudzviet turpinās joprojām. 

Ņemam vērā, ka tīrīšanas tehnika nevar iztīrīt iebrauktuves uz privātajām teritorijām. Primārais ielu un ceļu infrastruktūras tīrīšanas uzdevums ir pēc iespējas operatīvāk iztīrīt pašvaldības ceļus un nodrošināt satiksmes plūsmu apvienības teritorijā.

Laika prognozes liecina, ka šodien snigšana varētu turpināties. Aicinām iedzīvotājus būt pacietīgiem un saprotošiem, kā arī piesardzīgiem pārvietojoties gan ar auto, gan kājām! 

Vecpiebalgas un Inešu pagastiem pakalpojumu sniedz SIA "Serviss LB", Kaives pagastā zemnieku saimniecība "MB Tehnika", Dzērbenes pagastā SIA "Jaunbērziņi", savukārt Taurenes pagastā ZS "Uzvaras kalns". 
 
Atbildīgā persona pārvaldē, ar ko sazināties neskaidrību gadījumā:  

  • Dzērbenes Andris Laumanis, tālr.nr.:  22013985 
  • Inešu pagastā: Andris Lapiņš, tālr.nr.: 26106679;   
  • Taurenes pagastā: Agris Veipāns, tālr.nr.: 20232963;
  • Kaives pagastā: Māris Bērziņš, tālr.nr.: 26591112; 
  • Vecpiebalgas pagastā: Aldis Mālnieks, tālr. nr.:22016879.  

Privāto īpašumu saimniekiem atgādinām, ka par piemājās ceļu attīrīšanu no sniega jāvienojas ar pakalpojuma sniedzēju individuāli.

 

Datums: 2023. gada 20. februāris