Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Apstiprināti Vecpiebalgas apvienības pārvaldes siltumenerģijas un karstā ūdens pakalpojumu tarifi

Apstiprināti Vecpiebalgas apvienības pārvaldes siltumenerģijas un karstā ūdens pakalpojumu tarifi

Cēsu novada dome 14.septembrī domes sēdē apstiprināja Vecpiebalgas apvienības pārvaldes piegādāto siltumenerģijas un karstā ūdens pakalpojuma tarifus.

No šī gada 1.oktobra šo pakalpojumu lietotājiem tarifs par siltumenerģijas piegādi būs 89,80 euro/MWh bez PVN, savukārt tarifs par 1 m3 karstā ūdens uzsildīšanu tiek noteikts 6,29 euro/m3 bez PVN.

Siltumenerģijas gala tarifu nosaka tādi pakalpojumu sniegšanas nosacījumi, kā elektroenerģijas izmaksas, kurināmā izmaksas, dabas resursu nodoklis administratīvie izdevumi, kā arī citas tarifā iekļaujamās izmaksas.

Datums: 2023. gada 18. septembris