Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Apkures sezona daudzviet jau sākusies

Apkures sezona daudzviet jau sākusies

Vecpiebalgas apvienības katlumājās 2022./2023. gada apkures sezonu pilnvērtīgi uzsāks no šī gada 1.oktobra. 

Vecpiebalgā tiek apkurinātas visas daudzdzīvokļu mājas, skola, pirmsskolas izglītības iestāde un Vecpiebalgas apvienības pārvaldes ēka. Vecpiebalgas Kultūras nams un doktorāta ēka tiek apkurināta dienas periodā, savukārt sākot ar 1.oktobri apkure tiks nodrošināta visu diennakti. 

Kaivē tiek apkurināta pārvaldes ēka, kas ir vienīgā ēka, kurai apkuri nodrošina pašvaldība. 

Inešos apkure pieslēgta daudzdzīvokļu mājai "Saulītes". Pēc iedzīvotāju vēlēšanās, pārējām daudzdzīvokļu mājām apkure tiks nodrošināta no 1.oktobra. 

Taurenē apkure nodrošināta visās ēkās.

Dzērbenē, daudzīvokļu mājai "Birzītes" apkure tiks nodrošināta no 1.oktobra. Pārējām ēkām apkure jau ir nodrošināta.

Datums: 2022. gada 27. septembris