Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aicinām deklarēt dzīvesvietu sev piederošā īpašumā

Aicinām deklarēt dzīvesvietu sev piederošā īpašumā

Aicinām dzīvokļu un privātmāju īpašniekus deklarēt dzīvesvietu savā īpašumā vismaz vienai personai, tostarp, ja personai pieder vairāki nekustamie īpašumi – deklarēt vismaz vienu personu katrā no tiem. Pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka dzīvokļiem un privātmājām, kuros uz taksācijas gada 1.janvāri nav deklarēta neviena persona, tiek piemērota paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

Ar jautājumiem par NĪN samaksu un atvieglojumiem aicinām vērsties pie Cēsu novada pašvaldības nodokļu ekonomistēm: 

  • Vaives, Zosēnu pagasts un Cēsu pilsēta: Inuta Merzajeva, 68413530, e-pasts: inuta.merzajeva@cesunovads.lv; 
  • Stalbes, Straupes pagasts un Cēsu pilsēta: Gunta Ernstsone, 68417047, e-pasts: gunta.ernstsone@cesunovads.lv; 
  • Liepas, Mārsnēnu, Priekuļu, Vecpiebalgas, Veselavas pagasts: Ineta Eberharde, 64107873, e-pasts: ineta.eberharde@cesunovads.lv; 
  • Drabešu, Līgatnes, Skujenes, Zaubes pagasts un Līgatnes pilsēta: Maija Zaperecka, 64174668, e-pasts: maija.zaperecka@cesunovads.lv; 
  • Amatas, Dzērbenes, Inešu, Jaunpiebalgas, Kaives, Nītaures, Raiskuma un Taurenes pagasts: Diāna Evelone, 29350419; e-pasts: diana.evelone@cesunovads.lv. 

Aicinām deklarēties savlaicīgi, bet ne vēlāk kā līdz šā gada 30.decembrim. 

Datums: 2023. gada 21. decembris