Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Noslēdzies otrais 2023.gada Cēsu novada kultūras projektu konkurss

Noslēdzies otrais 2023.gada Cēsu novada kultūras projektu konkurss

Noslēdzies otrais 2023.gada Cēsu novada kultūras projektu konkurss, kas tika izsludināts visā Cēsu novada teritorijā. Konkursā saņemts 21 projektu pieteikums, no kuriem atbalstīti 17 projekti.

Pēc Cēsu novada kultūras projektu vērtēšanas komisijas izvērtējuma augstāko punktu skaitu un finansējumu saņēmuši šādi projekti: SKATĪT ŠEIT.

Arī 2023.gada otrajā Cēsu novada kultūras projektu konkursā tika pieteiktas projektu idejas no visa Cēsu novada un lielākā daļa no tām guva atbalstu. Konkursa rezultātā vairākās novada vietās taps projekti, kas caur radošām darbnīcām un nodarbībām veicinās bērnu un jauniešu iesaisti kultūras aktivitātēs, tiks pētīts un godā celts kultūrvēsturiskais mantojums un iestudētas izrādes. Plānots arī izdot grāmatu un sarīkot koncertu klausītājiem, kas ikdienā nedzird, vai ir vājdzirdīgi. Viens no projektiem piedāvās cēsniekiem iegūt noderīgas prasmes apmetumu restaurācijas darbnīcā.

Cēsu novada kultūras projektu konkurss tiek rīkots ik gadu kopš 2008.gada. Tā ietvaros pašvaldība finansiāli atbalstījusi dažādas radošās iniciatīvas, ko īstenojušas gan kultūras nevalstiskās organizācijas, gan aktīvi Cēsu novada iedzīvotāji, bagātinot un dažādojot kultūras piedāvājumu. Nākamie Cēsu novada kultūras projektu konkursi tiks izludināti 2024.gadā.

Datums: 2023. gada 7. augusts