Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Diskutēts par Piebalgas kultūrvēsturisko zemi

Diskutēts par Piebalgas kultūrvēsturisko zemi

Sestdien, 11.martā, Vecpiebalgas Kultūras namā piebaldzēni un Cēsu novada pašvaldības pārstāvji diskutēja un apmainījās domām par Piebalgas kultūrtelpu. Tikšanās mērķis bija diskutēt par jautājumiem, kas saistīti ar Piebalgas kultūrvēsturiskās zemes pieteikuma sagatavošanu Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam.

Viens no uzdevumiem bija vienoties par Piebalgas kultūrtelpas ģeogrāfiju, nosakot, kuri pagasti ir iekļaujami Piebalgas kultūrtelpā. Piebalgas muzeju apvienības "Orisāre" vadītāja Līva Grudule, pievēršoties šim jautājumam, ierosināja raudzīties ne tikai vēsturiski, bet arī padomāt par identitāti, par to, kā sevi identificē Dzērbenes un Taurenes iedzīvotājs. Pēc viedokļu apmaiņas, vairākums bija vienisprātis, ka Piebalgas kultūrtelpā iekļaujams tieši Piebalgas kodols jeb pieci pagasti – Jaunpiebalgas, Inešu, Kaives, Vecpiebalgas un Zosēnu.

Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis uzvēra, ka iekļūšana Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā stiprinās Piebalgas kultūrtelpu, vietējo identitāti, vietējās kopienas, veicinās sociālekonomisko attīstību un Piebalgas kultūrtelpas atpazīstamību Latvijā un starptautiski. 

Turpinājumā pārrunāti jautājumi, kas pamato Piebalgas kultūrvēsturiskās zemes unikalitāti. Piebaldzēni iesaistījās diskusijās, atklājot faktus par Piebalgas vēsturi, rituāliem, ticējumiem, tautasdziesmām, arhitektūru, valodu un pašiem piebaldzēniem. 

Aušanas darbnīcas "Vēverīšas" vadītāja Dagnija Kupče pastāstīja, cik lielu lomu Piebalgā ieņem tieši amatniecība, norādot, ka pētījumi par Piebalgas amatniecību aizsākušies jau pagājušajā gadsimtā un tie turpinās joprojām. 

Diskusijas laikā apskatīts jautājums par Piebalgas kultūrtelpas apdraudējumiem, pie tiem pieskaitot iedzīvotāju skaita samazināšanos, tradīciju turpinājumu un nomales efektu. 

Noslēgumā A.Egliņš-Eglītis iezīmēja Piebalgas kultūrtelpas attīstības plānu, kas būtu iekļaujams pieteikumā. Lai veicinātu attīstību, būtu jāpadomā par kultūras aktivitāšu nodrošināšanu un dažādošanu, kopienas stiprināšanas pasākumiem, infrastruktūras attīstību, kultūrtelpas zīmola stiprināšanu, kā arī kultūrtelpas pētīšanu. 

"Šobrīd noris darbs pie pieteikuma izstrādes, lai pieteiktu Piebalgu Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam. Pateicos visiem par viedokļiem un pārdomām – to visu ņemsim vērā izstrādājot šo pieteikumu", nobeigumā teica Egliņš-Eglītis.

Pieteikums jāiesniedz Latvijas Nacionālais kultūras centram līdz šī gada 5.jūnijam.

 

Datums: 2023. gada 14. marts