Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vecpiebalgas vidusskolai piešķirts "eTwinning Skola" statuss

Vecpiebalgas vidusskolai piešķirts "eTwinning Skola" statuss

Šī gada maijā četrām Latvijas izglītības iestādēm tika piešķirts "eTwinning Skola" statuss, tostarp Vecpiebalgas vidusskolai, kura statusu saņem pirmoreiz. 

Statuss apliecina Vecpiebalgas vidusskolas augstos sasniegumus starptautisko projektu īstenošanā. 

Ceturtdien, 6.jūnijā, piedaloties Cēsu novada Izglītības pārvaldes pārstāvjiem – speciālajai pedagoģei Ivetai Liepiņai un pirmsskolas izglītības satura un kvalitātes vadītājai Dzintrai Kozakai, eTwinning koordinatorei Latvijā Baibai Susējai, "'eTwinning Skola" plāksni, karogu un Eiropas Komisijas apsveikuma vēstuli saņēma Vecpiebalgas vidusskolas direktore Ilona Strelkova un skolas pedagogi. 

Vecpiebalgas vidusskolas speciālā pedagoģe Baiba Krūmiņa norāda: "eTwinning Skola" statusa iegūšana Vecpiebalgas vidusskolai nozīmē lielāku atpazīstamību un apliecinājums tam, ka skolā īstenojam daudzveidīgas un mūsdienīgas mācību formas un pieejas. Šī apliecinājuma iegūšana parāda, ka Vecpiebalgas vidusskolā domā par pēctecības nodrošināšanu, jo eTwinning projektus izstrādā gan pirmsskolā, gan sākumskolā, savukārt pamatskolēni un vidusskolēni piedalās Erasmus+ projektos."

Lai kļūtu par "eTwinning Skolu", vērtē skolotāju aktivitātes ne tikai eTwinning projektos un pašā kopienā, bet arī skolas sagatavotību interneta drošības jautājumos, digitālās pratības veicināšanā, kā arī pedagogu profesionālo pilnveidi attiecīgajās jomās, skolotāju sadarbību un skolēnu kā iesaisti skolas aktivitātēs, projektu plānošanā un īstenošanā. 

 

 

Datums: 2024. gada 7. jūnijs