Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Taurenes Kultūras nams

Adrese: Nēķena muiža, Taurenes pagasts,  Cēsu novads, LV-4119

Kultūras nama vadītāja: Ginta Babre
Tālrunis: +371 22032942
E-pasts: ginta.babre@cesunovads.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās 10.00 – 12.00. 

Taurenē senā, moderni atremontētā pilī darbojas kultūras nams ar zāli 200 skatītāju vietām. Pie kultūras nama – upes ielokā – atrodas brīvdabas estrāde ar labu akustiku un 1500 sēdvietām.
Taurenes kultūras namā regulāri notiek dažādi pasākumi:

 • koncerti;
 • izstādes;
 • balles un diskotēkas;
 • karnevāli;
 • tematiskie vakari;
 • radošo darbu nodarbības.

Taurenes Kultūras namā tiek aizvadītas svinīgas laulību reģistrācijas ceremonijas. Sīkāka informācija un rezervācija, zvanot pa tālruni 26341408. 

Kultūras nama galvenais uzdevums: radīt iespējas  novada iedzīvotājiem pilnvērtīgai brīvā laika pavadīšanai, sava intelekta un spēju izkopšanai. Taurenē ir stabili pašdarbības kolektīvi, kas sasnieguši labu māksliniecisko līmeni, gūst panākumus novadā, aktīvi piedalās valsts organizētajos tautas mākslas pasākumos.

Taurenes Kultūras nama amatiermākslas kolektīvi:

 • Jauktais koris "Pie Gaujas", diriģente Solveiga Vītoliņa. Mēģinājumi notiek pirmdienās plkst.18.30.
 • Amatierteātris "Radi", režisore Gunita Gedroica-Jurago. Mēģinājumi notiek trešdienās plkst.18.30.
 • Pirmsskolas tautisko deju kolektīvs, vadītāja Dace Potaša. Mēģinājumi notiek otrdienās un ceturtdienās plkst.8.00.
 • Interešu – stāstnieku pulciņš, vadītāja Mārīte Šķēle.
 • Pensionāru klubs "Randiņš", vadītāja Sarmīte Lielā. Tikšanās katra mēneša otrajā trešdienā plkst.11.00.

Vingrošanas zāle "Taifūns". Zāle atvērta pirmdienās, trešdienās, piektdienās no plkst.18. līdz plkst.20.00. Aktīvā vingrošana, pēc individuālā laika plānojuma.