Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Dārgumu medības Vecpiebalgā

Dārgumu medības Vecpiebalgā

Ļaujies piedzīvot neaizmirstamu vasaras notikumu Vecpiebalgā!

Kopā ar draugiem, ģimeni vai individuāli ieplāno 10.jūniju, lai mestos pirmajos dārgumu meklējumos Vecpiebalgas centrā. 
 
Īpašas veicināšanas balvas no atbalstītājiem. Pēc pasākuma radošas aktivitātes bērniem un pieaugušajiem.

Reģistrācija no plkst.10.00, starts plkst.11.00. 

Kontrollaiks - 2h.

Sākums Gaismas ielā 4, Vecpiebalgā (pie Jauniešu iniciatīvu centra “Balgas Strops”). 
 
Idejas autori: Vecpiebalgas apvienības jaunieši, brīvprātīgie Konstantīns un Ani no Gruzijas (Eiropas Solidaritātes korpusa Eiropas brīvprātīgā darba projekts “Nākotnes pētnieki”).

Atbalstītāji: tūrisma speciāliste Laura Prūse, sporta organizators Toms Praulītis, Vecpiebalgas apvienības pārvaldes jaunatnes lietu nodaļa.  

Projekts “Nākotnes pētnieki” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. 

 

Datums: 2023. gada 23. maijs