Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Taurenes bibliotēka

Adrese: "Rudiņi", Taurenes pag., Cēsu nov., LV-4119
Tālrunis bibliotēkā: 20231050
Bibliotēkas vadītāja: Ineta Rūnika
E-pasts: ineta.runika@cesunovads.lv

Darba laiks:
Pirmdiena 9.00 – 18.00
Otrdiena 9.00 – 18.00
Trešdiena 9.00 – 18.00
Ceturtdiena 9.00 – 18.00
Piektdiena 9.00 – 17.00
Pusdienu pārtraukums katru dienu no plkst.13.00 līdz plkst.14.00

Katra mēneša pēdējā trešdiena - metodiskā diena. Bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Bibliotēka atvērta apmeklētājiem vasaras periodā no 1.jūnija līdz 31.augustam
Pirmdiena 9.00 – 17.00
Otrdiena 9.00 – 17.00
Trešdiena 9.00 – 17.00
Ceturtdiena 9.00 – 17.00
Piektdiena 9.00 – 16.00
Pusdienu pārtraukums katru dienu no plkst.13.00 līdz plkst.14.00

Taurenes Nēķena pagasta bibliotēka izveidota 19.gs. vidū. 1868.gadā tā atradās Taurenes pagasta skolā, pirmās grāmatas bibliotēkai uzdāvināja Nēķena muižniece Anna Pander. 1920.gadā bibliotēka pāriet Latvijas Nacionālās jaunatnes savienības Nēķena nodaļas pārziņā. 1923.gadā bibliotēku no "Tožām" pārvieto uz "Lāču krogu". Arhīva dokumentos norādīts, ka bibliotēka dibināta 1929.gada 11.martā. Kā vēsta saglabājušās liecības, fondā atradušās galvenokārt latviešu autoru grāmatas, bet bijuši arī ārzemju klasiķu darbi. 1938.gadā bibliotēka pāriet Taurenes Lauksaimniecības biedrības pārziņā. 1944.gadā "Lāču krogu" ar tur atrodošos pagasta māju un bibliotēku uzspridzināja. Bojā gāja daļa bibliotēkas fonda. Grāmatas kopā ar pagasta dokumentiem laivās pārceltas uz pili. Bibliotēku iekārtoja Jaunajā pilī. Tur tā darbojās līdz 2008.gadam. 2008.gada nogalē Taurenes pagasta bibliotēka pārcēlās uz jaunām telpām – 19.g.s.otrā pusē būvēto bijušo zirgu pasta ēku – Nēķena muižas zirgu stalli. Te ierīkota laikmeta prasībām atbilstoša pagasta bibliotēka.

Lasītājiem ir tiesības brīvi izmantot:

 • bibliotēkas fondu;
 • informācijas meklējumsistēmas; 
 • bezmaksas un maksas pakalpojumus.

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi:

 • bibliotēkas apmeklēšana;
 • grāmatu izsniegšana;
 • informācijas meklēšana internetā.

Informācijas meklēšanā izmantojamie avoti:

 • uzziņu fonds – enciklopēdijas, vārdnīcas;
 • periodiskie izdevumi – laikraksti, žurnāli;
 • tematiskās mapes;
 • elektroniskie informācijas līdzekļi;
 • elektroniskais kopkatalogs;
 • datu bāzes – NAIS, Letonika;
 • Internets.