Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola

Direktors: Andris Sakss
Adrese: "Skola", Dzērbene, Dzērbenes pagasts, Cēsu novads, LV- 4118
Tālrunis: 26415585, 26336356
E-pasts: dzerbenes.skola@cesunovads.edu.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās, trešdienās 8.00-17.00

Pirmsskolas izglītības programma tiek realizēta: Krasta iela 2, Taurene, Taurenes pagasts, Cēsu novads, LV-4119

Direktora vietniece pirmsskolā: Dace Potaša
Tālrunis: 26347316
E-pasts: dace.potasa@cesunovads.edu.lv

Pamatskolas aktivitātēm aicinām sekot ŠEIT.

Pirmsskolas "Asniņš" aktivitātēm aicinām sekot ŠEIT.
 

Pašnovērtējuma ziņojums 2022

Pašvērtējuma ziņojums

Skolas nolikums 2021

Attīstības plāns 2018.-2021.gadam

Par attālināto mācību procesu profesionālās ievirzes programmas audzēkņiem

Par attālināto mācību procesu vispārējās programmas audzēkņiem

Par pirmsskolas izglītības grupu darbu valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā 

Ekoskolas rīcības plāns 2021.-2022.gadam

Ekoskolas vides novērtējums 2021./2022.

Ekoskolas ekopadome 2019./2020.

Ekoskolas ekopadome 2020./2021.

Mazā Ekopadome 2020./2021.

Ekoskolas rīcības plāns 2019./2020.

Ekoskolas Rīcības plāns 2020./2021.

Ekoskolas Vides kodekss 2019./2020​.

Ekoskolas Vides kodekss 2020./2021.​

Ekoskolas Vides novērtējums 2020./2021​.