Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Bērnu rotaļu laukuma izveide Vecpiebalgā

Lai uzlabotu aktīvās atpūtas infrastruktūras pieejamību, dažādotu Vecpiebalgas novada bērnu un ciemiņu (pirmsskolas un skolas vecumā) brīvā laika pavadīšanas iespējas atbilstoši vecumposma prasībām un veicinātu veselīgu dzīvesveidu, Vecpiebalgas pagastā ir izveidots drošības un kvalitātes prasībām atbilstošs bērnu rotaļu laukums. Rotaļu laukumā uzstādīti 11 dažādi rotaļu rīki, kas piemēroti aktivitātēm bērniem vecumā no 2 līdz 14 gadiem. Rotaļām, interaktīvām nodarbībām un spēka un izturības aktivitātēm – kāpšanai, šļūkšanai, lēkšanai, koordinācijai, līdzsvara un telpas izjūtas treniņam, vingrošanai, alpīnismam – izveidotas šādas rotaļu iekārtas: divi dažādu aktivitāšu kompleksi (5 – 14 gadu vecuma grupai), rotaļu komplekss ar interaktīvām plaknēm (2 – 14 g.v.), rotaļu komplekss “Lokomotīve” (2 – 5 g.v.), vingrošanas komplekss (4 – 14 g.v.), karuselis (3 – 14 g.v.), līdzsvara šūpoles (2 – 14 g.v.), batuts (no 5 g.v.), vienvietīgas un divvietīgas atsperšūpoles (2 – 14 g.v.), vienvietīgas atsperšūpoles (līdz 6 g.v.).

Lai veicinātu Vecpiebalgas kultūrvēsturiskā mantojuma un vizuālās identitātes atpazīstamību, veicinātu lepnuma un piederības sajūtas veidošanos dzimtajam novadam, turpinot parka “Vecpiebalgas viesistaba” labiekārtojuma elementu noformējuma-krāsojuma konceptu, rotaļu iekārtām izmantots vienotais vizuālais risinājums “Vecpiebalgas deķis”, un rotaļu laukuma plaknēs iestrādāts Vecpiebalgas novada logo.

Vecpiebalgas bērnu rotaļu laukums ir izveidotas ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju” atbalstu projekta “Bērnu rotaļu laukuma izveide Vecpiebalgā” (Nr. 20-09-AL18-A019.2201-000005) ietvaros. Projekta kopējās izmaksas 37 869,61 eiro (ar PVN), t.sk. attiecināmās izmaksas 20 000,00 eiro, neattiecināmās izmaksas – 17 869,61 eiro. Publiskais finansējums 90% no attiecināmajām izmaksām – 18 000,00 eiro, privātais finansējums – 10% no attiecināmajām izmaksām un neattiecināmās izmaksas, kopā – 19 869,61 eiro.

Datums: 2020. gada 30. septembris