Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Četras radošas un jēgpilnas projekta dienas Sicīlijā

Četras radošas un jēgpilnas projekta dienas Sicīlijā

No 2019. gada 26. novembra līdz 29. novembrim Vecpiebalgas novada pašvaldības pārstāvji piedalījās projekta “A Bottom up approach to Equal opportunities and Gender Migration” aktivitātēs Sicīlijas reģionā Itālijā. Projekta īstenotājs -Kastelmolas pašvaldība – rīkoja diskusijas un pieredzes apmaiņu starp savas pašvaldības vietējiem iedzīvotājiem un starptautiskajiem partneriem un pārstāvjiem no Vecpiebalgas, Laračas (Spānija), Veroces (Ungārija) un Novohradas (Slovākija) pašvaldībām. Projekts tika īstenots Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” ietvaros. Projekta mērķis – zināšanu pilnveide, dodot partneriem starptautisku, ilgtspējīgu un uz pieredzi balstītu zināšanu kopumu par migrācijas procesiem, to ietekmi un iespējamajiem risinājumiem nevienlīdzības mazināšanai.

Projekta dalībnieki iepazinās ar migrācijas situāciju Sicīlijā, īpaši pievēršoties atstumtības un nevienlīdzības problēmai. Sicīlijas pārstāvji bija sagatavojuši pārdomātu programmu ar diskusijām un pieredzes apmaiņu starp vietējiem ekspertiem un projekta partneriem. Viena no diskusijām tika veltīta tēmai „Neizglītotu sieviešu integrācija sabiedrībā”, kuras laikā dalībnieki iepazinās ar projekta dalībnieku aktivitātēm un stratēģijām migrācijas problēmas risināšanai.

Notika arī tikšanās ar trešās lielākās Sicīlijas pilsētas Mesinas (Mesina) mēru un citiem vietējās pašvaldības pārstāvjiem un ieinteresētajām personām. Tikšanās laikā pieredzē dalījās Mesinas pašvaldības pārstāvis, kurš iepazīstināja ar pašvaldības pārvaldību, tradīcijām un darbību. Neliela ekskursija domes ēkā deva priekšstatu par pašvaldības darba organizēšanu. Notika arī spraiga diskusija par pašvaldību lielumu un iedzīvotāju skaitu, kas sasaucās arī ar teritoriālo reformu Latvijā.
Viens no centrālajiem pasākumiem bija sadarbības līgumu parakstīšanas ceremonija, kuras laikā projektā iesaistīto pašvaldību pārstāvji uzrunāja vietējos iedzīvotājus un pārējos projekta partnerus. Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektore Lelde Burdaja savā runā akcentēja kopīgas vērtības, vienlīdzību, līdztiesību, drosmi pieņemt lēmumus, cieņpilnu sadarbību un jauniešu iniciatīvas. Pēc visu dalībvalstu runu noklausīšanās tika parakstīts starptautisks sadarbības līgums.

Interesanta un saistoša bija diena, kad dalībvalstis prezentēja savas pašvaldības. Mūsu Vecpiebalgas novada prezentācija sadarbības partneros radīja priekšstatu par vietu, kurā ir darbīgi cilvēki, vietu, kurā atgūt spēkus, rast mieru un satikties ar dabu.

Projekta ietvaros tika organizētas kopīgas aktivitātes ar jauniešu apmaiņas projekta dalībniekiem no Krievijas un Gruzijas, kur arī jaunieši piedalījās diskusijās un dažādo pašvaldību darba izzināšanā. Kopā ar jauniešiem tika organizētas nacionālais vakars, kurā katra pašvaldība prezentēja savas valsts kultūru caur tradicionālajiem ēdieniem. Mēs sevi parādījām kā garšām un tradīcijām bagātu valsti, kas caur laikiem ir saglabājusi mums raksturīgās garšu buķetes un dabiskumu. Nemainīgā vērtība – dzērvenes pūdercukurā, jāņu siers, rudzu maize, sviests, kaņepju sviests, pelēkie zirņi un šprotes. Jāatzīst, ka mūsu – Latvijas – produktus un garšas daudzās valstīs zināja un novērtēja.

Esam gandarīti, ka mums, kā projekta partneriem, bija iespēja piedalīties šajā projektā un iesaistīties labās prakses apmaiņā ar citām valstīm, kā arī ieskatīties vairāku Sicīlijas reģiona pašvaldību darbā un ikdienas gaitās. Projekta dalībnieki guva starptautisku pieredzi, partneri dalījās labajā praksē, kas patiešām strādā viņu pašvaldībās un pārstāvētajās valstīs. Tika izdarīts secinājums, ka pastāv gan atšķirības, gan līdzības starp partneriem projekta laikā apskatīto jautājumu kontekstā. Tas nozīmē, ka partneri var mācīties cits no cita, kā arī plānot labās prakses pārnesi.

Mums izdevās arī ieraudzīt un izjust vulkāna Etna tuvumu, mazliet pamaldīties šaurās pilsētu ieliņās, nogaršot tikko plūktus apelsīnus, kā arī gūt pārliecību, ka mūsu mazā Vecpiebalgas pašvaldība ir stipra un interesanta arī citiem!

Projekta programma šeit.
Projekta apraksts angļu valodā šeit.

Datums: 2019. gada 17. decembris