Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai

ERAF atbalstītā projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Inešu pagastā” (Nr. 3.3.1.0/17/I/024) ietvaros jau 20. augustā ekspluatācijā tika nodoti trīs ceļu posmi: A4 “Ineši – Čolēni – Briņģi” (0.000-1.008 km), A5 “Ineši – Sviļi” (0.000-0.435 km) un B37 “Ceļš gar Noriņām” (0.191-0.620 km). Ceļu pārbūvi veica SIA “8 CBR”.

Atbalstot SIA “Aibi” lūgumu un izmantojot iepriekš minēto ceļu posmu būvniecības darbu laikā ietaupītos līdzekļus un rodot papildus finansējumu, projekta ietvaros papildus tika veikta ceļa posma A4 “Ineši – Čolēni – Briņģi” (1.008-1,178 km) pārbūve, atjaunojot un noasfaltējot vēl 170 metrus ceļa. Būvniecības darbi ir pabeigti 15. oktobrī, būvniecības dokumentācija ir nodota Amatas novada apvienotajā būvvaldē, lai arī šo ceļa posmu nodotu ekspluatācijā. Ceļa būvniecību veica SIA “Ceļinieks 2010”.
Kopējās projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Inešu pagastā” izmaksas ir 589411,54 eiro, tai skaitā ERAF finansējums – 333907,06 eiro un valsts budžeta dotācija – 17677,43 eiro.

Datums: 2019. gada 1. novembris