Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Zivju krājumu papildinājums Vecpiebalgas novada publiskajos ezeros 2018.gadā

Vecpiebalgas novada pašvaldība šajā pavasarī Lauku Atbalsta dienestā iesniedza trīs projektus par zivju resursu pavairošanu un atražošanu visos četros novada publiskajos ezeros: Alaukstā, Inesī, Juverī un Taurenes ezerā.

2018.gada 20.martā Zivju fonda padome pieņēma lēmumu par projektiem, kas iesniegti Zivju fonda pasākumam “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana.”

Visi mūsu pašvaldības projekti – “Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Ineša ezerā”, “Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Alauksta ezerā”, “Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Juvera un Taurenes ezeros”-  tika apstiprināti, tiem piešķirot finansējumu 100% apmērā zivju mazuļu iegādei.

Līgumi par vienvasaras līdaku mazuļu piegādi un ielaišanu ezeros tika noslēgti ar SIA “Rūjas zivju audzētava”.

2.jūnijā SIA “Rūjas zivju audzētava” zivkopji, klāt esot Valsts Vides dienesta inspektoram Edgaram Mednim, Taurenes pagasta komunālās saimniecības vadītājam Guntim Eglītim, projektu vadītājai Daigai Šatrovskai, komunālās saimniecības darbiniekam Andrim Laumanim un interesentiem, zivju mazuļus ielaida ezeros.

Alauksta un Ineša ezerā (katrā)-   pēc Pārtikas  drošības, dzīvnieku, veselības un vides zinātniskā institūta BIOR  izstrādātā plāna – zivju krājumi kļuvuši par 28000 līdaku mazuļiem bagātāki, bet Juverī un Taurenes ezerā  attiecīgi par 7000 un 3000 zivju mazuļiem vairāk .

Zivju fonda piešķirtais finansējums ir 15840,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums (PVN un transporta izdevumi)  ir 3565,25 EUR.

Projektu vadītāja D. Šatrovska.

Datums: 2018. gada 26. jūnijs