Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ilgtspējīgas zaļās infrastruktūras un atraktīvas atpūtas zonas attīstība dabā

Finansējuma avots:
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
Kopējās izmaksas:
699 500.00 EUR
Projekts uzsākts:
01.09.2019
Projekts pabeigts:
31.07.2021
Projekta apraksts:

 

Projekta saīsinājums: Zaļie torņi

Projekta numurs: LV-RU-016

Sākuma datums: 01.09.2019

Projekta ilgums: 18 mēneši

Tematiskais mērķis: Vides aizsardzība, klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās tām. Efektīva dabas objektu vadība

Projekta kopsavilkums
Projekta “Zaļie torņi” galvenais mērķis ir inovatīvu tehnoloģiju ieviešana pilsētvidē un dabas vidē, kā arī ieguldījums aizsargājamo teritoriju un parku efektīvā pārvaldībā, tūrisma attīstībā un apmeklētāju un vietējo iedzīvotāju atpūtas iespējas.

Projekts paredz zaļās infrastruktūras attīstību - skatu torņu un zaļā paviljona izbūvi, izmantojot viedos atjaunojamos enerģijas avotus, t.sk.

  • aprīkoti skatu torņi un labiekārtota apkārtējā teritorija Rūjienā, Cēsīs (Latvija) un Gdovā (Krievija);
  • zaļais  paviljons ar uzlabotu apkārtējo teritoriju Kingisepā (Krievija);
  • demonstrācijas centri un “Zaļā klase” skolēniem,  studentiem un apmeklētājiem Rūjienā, Cēsīs, Gdovā un Kingisepā.

Šī infrastruktūra paaugstinās atpūtas iespēju kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem un apmeklētājiem, ļaujot novērot putnus, organizēt nelielus kultūras un ekoloģiskus pasākumus un spēles, sportot un izklaidēties.

Projekts pievērš politikas veidotāju un uzņēmēju uzmanību klimata politikas procesiem un veicina “interešu kopienas”, lai uzlabotu pastāvīgu tīklu veidošanu un pieredzes apmaiņu par zaļajām tehnoloģijām un vides pārvaldību ekspertu starpā. Šajā nolūkā projekts veiks pētniecības darbu, ieskaitot pētījumus par projekta tehniskiem, ģeogrāfiskiem un meteoroloģiskiem aspektiem ;projekta ietekmi uz klimata izmaiņām un vides aizsardzību un dabas aizsardzību; un projekta rezultātu novērtēšanu.

Lai palielinātu sabiedrības izpratni, projekts izveidos interneta datu platformu www.exploregreentowers.eu, lai demonstrētu tehnoloģiju izmantošanu, uzkrātu arhīvus un izveidotu tīmekļa kameras dabas vērošanu.

Projekta budžets:
Kopējais budžets - 699 500.00 EUR
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas (www.latruscbc.eu) līdzfinansējums ir 629 550.00 EUR

Partneri:
Rūjienas novada pašvaldība
Cēsu novada pašvaldība
Kingisepas pašvaldības rajona administrācija
Pleskavas apgabala Gdovskas rajona administrācija

exploregreentowers.eu

Kontaktpersona
Inta Ādamsone
E-pasts
inta.adamsone@cesis.lv
Tālruņa numurs
64161818