Vecpiebalgas novada pašvaldība Vecpiebalgas novada pašvaldība
Alauksta 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, Latvija
+371 64107279, 64125751, mob. +371 28381960
+371 64161969 (fakss vienots visām novada iestādēm)
vecpiebalga@vecpiebalga.lv
·  Domes priekšsēdētājs
·  Domes sēdes
·  Lēmumi
·  Komitejas, komisijas


<< Janvāris 2018 >>
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031


Apvienotā Finanšu komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

2018.gada 18.janvārī plkst.15.00

Vecpiebalgā, Alauksta ielā 4

 

DARBA KĀRTĪBA

1. Saistošo noteikumu Nr.1/2018 “Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2018.gadam” apstiprināšana. (G.Janševica)

2. Par izmaksām uz vienu audzēkni pašvaldību savstarpējiem norēķiniem. (G.Janševica)

3. Par valsts mērķdotāciju sadalījumu tautas kolektīvu vadītājiem. (G.Janševica)

4. Par Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja iecelšanu amatā. (L.Burdaja)

5. Par Vecpiebalgas novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju plāna aktualizāciju. (L.Burdaja)

6. Par darba grupas izveidi Vecpiebalgas novada optimālās izglītības sistēmas attīstības iespēju  izvērtēšanai. (I.Putniņš)

7. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības līgumu auditu. (K.Driķis)

8. Par Vecpiebalgas novada logo. (L.Prūse)

9. Par pašvaldības bezpeļņas SIA izveidošanu daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanā Vecpiebalgas novadā. (E.Ķaukulis)

10. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikumu.

11. Par dalību LVAF projektu konkursā “Publisko ūdeņu pārvaldība”. (D.Šatrovska)

12. Par dalību LVAF projektu konkursā “Publisko ūdeņu pārvaldība”. (D.Šatrovska)

13. Par dalību LEADER projektu konkursā. (D.Šatrovska)

14. Par dalību LEADER projektu konkursā. (D.Šatrovska)

15. Par dalību LEADER projektu konkursā. (D.Šatrovska)

16. Par dalību LEADER projektu konkursā. (D.Šatrovska)

17. Par dalību LEADER projektu konkursā. (D.Šatrovska)

18. Par dalību LEADER projektu konkursā. (D.Šatrovska)

19. Par nedzīvojamo telpu ēkā “Sabiedriskais centrs”, Dzērbene, Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas novads, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)

20. Par nedzīvojamo telpu ēkā “Internāts”, Gaismas iela 6, īpašumā “Gaismas iela 4”, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)

21. Par telpu nedzīvojamā ēkā “Pagasta Dārziņi”, Kaivē, Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apz.4258 003 0140 001, nodošanu nomā. (D.Slaidiņa)

22. Par telpu nedzīvojamā ēkā “Internāts”, Gaismas ielā 6, kadastra apz. 4292 007 0450 004, nekustamajā īpašumā “Gaismas iela 4”, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, nodošanu nomā. (D.Slaidiņa)

23. Par telpu nedzīvojamā ēkā “Skola”, kadastra apz. 4292 007 0314 001, nekustamajā īpašumā “Gaismas iela 2”, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, nodošanu nomā. (D.Slaidiņa)

24. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)

25. Par dzīvesvietas tiesisko pamatu. (G.Zernis)

Novada domes priekšsēdētājs: INDRIĶIS PUTNIŅŠ

 

* * *

Vecpiebalgas novada domes sēde notiks

2018.gada 25.janvārī plkst.15.00 

Vecpiebalgas novadā
     

 DARBA KĀRTĪBA

 

* * *

Sēdes ir atklātas!

Laipni lūdzam!