Vecpiebalgas novada pašvaldība Vecpiebalgas novada pašvaldība
Alauksta 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, Latvija
+371 64107279, 64125751, mob. +371 28381960
+371 64161969 (fakss vienots visām novada iestādēm)
vecpiebalga@vecpiebalga.lv
·  Amatpersonu atalgojums
·  Finansējuma pieprasījuma veidlapas


<< Marts 2018 >>
POTCPSSv
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031Vecpiebalgas novada pašvaldības speciālais budžets 2010.gadam (ar grozījumiem).
03.09.2010Pielikums Nr 2

Speciālā budžeta grozījumi 2010. gads

Apstiprināti 2010. g. Vecpiebalgas novada domes sēdē, prot. Nr.12; § 1

Iestāde:

Vecpiebalgas novada pašvaldība  Reģ.Nr.90000057259

 

 

 

Adrese:

Alauksta iela 4, Vecpiebalga,Vecpiebalgas novads,

 

 

 

Galvenais budžeta izpildītājs: _______________E. Frīdvalde-Andersone

Klasifikācijas kods

Nosaukums

Apstiprinā-tais gada plāns (latos)

Gada plāna grozījumi (latos)

Apstiprinā-tais gada plāns ar grozījumiem (latos)

 

I KOPĀ IEŅĒMUMI

143 044

-62 694

80 350

 

II IEŅĒMUMI PA SPECIĀLĀ BUDŽETA VEIDIEM

143 044

-62 694

80 350

 

Pārējie speciālā budžeta līdzekļi

143 044

-62 694

80 350

05.5.3.1.

Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu

2 000

0

2 000

08.6.1.2.

Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par noguldījumiem depozītā Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs

500

0

500

08.6.2.2.

Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs

0

0

0

12.3.9.9.

Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā

300

0

300

18.8.1.2.

Kapitālo izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai

43 102

-43 102

 

18.8.2.2.

Kapitālo izdevumu transferti pašvaldību budžetā par valsts budžeta finansējuma daļu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai

19 592

-19 592

 

18.9.1.0.

Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem

77 550

0

77 550

 

VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM

235 256

-61 594

173 662

01.100 

 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas

0

100

100

04.500 

Transports

235 256

-62 694

172 562

05.300 

 Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana

0

1 000

1 000

 

VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM

235 256

0

173 662

1000

Atlīdzība

22 584

0

22 584

1119

Pārējo darbinieku mēneša amatalga

18 200

0

18 200

1210

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

4 384

0

4 384

2000

Preces un pakalpojumi

79 240

10 420

89 660

2219

Pārējie sakaru pakalpojumi

100

0

100

2233

Izdevumi par transporta pakalpojumiem

6 380

0

6 380

2236

Bankas komisija, pakalpojumi                                                                                  

30

20

50

2242

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts

2 000

0

2 000

2243

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana

9 000

-8 000

1 000

2245

Transportlīdzekļu valsts obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas prēmijas

300

0

300

2246

Ceļu un ielu kārtējais remonts

41 800

-31 600

10 200

2249

Pārējie remonta darbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi

1 000

39 000

40 000

2262

Transportlīdzekļu noma

100

0

100

2275

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldību budžetiem

750

0

750

2279

Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi

2 000

0

2 000

2311

Biroja preces

250

0

250

2312

Inventārs

200

0

200

2322

Degviela

12 200

10 000

22 200

2350

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

3 130

1 000

4 130

5000

Pamatkapitāla veidošana

133 432

-72 014

61 418

5213

Transporta būves

126 432

-67 988

58 444

5220

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

2 000

-2 000

 

5232

Saimniecības pamatlīdzekļi

1 500

0

1 500

5240

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība

3 500

-2 026

1 474

 

IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS (–)

-92 212

0

-93 312

 

FINANSĒŠANA:

92 212

0

93 312

 

Galvenais budžeta izpildītājs:  _______________E. Frīdvalde-Andersone

 

2010.gada 21.jūlijā

 

 

 

 

Nodaļas vadītāja Anna Caunite


 

 

 

2010.gada 21.jūlijā

 

 

 
      Atpakaļ